Dzisiaj imieniny obchodzą w Polsce: Ernesty Teodora ; na Łotwie: Alīda Jūsma
31 maja 2020. roku, niedziela na Łotwie: ,  w Polsce :
Wejście
Reklama
Galeria zdjęć
Nasze forum
Temat:
Ochrona danych osobowych
Post:
Czołem rodacy na Łotwie!
Jak wiecie, niedługo Polsce odbędą
Dodany przez:
linoox, 04-05-2020, 09:46
 Powrócić do spisu wiadomości
Wielkie pieśni małej Łotwy
Oglądało: 2377
Dodana: 2014-01-10 00:30
W ostatnim tygodniu czerwca Rygę i całą Łotwę ogarnęła „muzyczna gorączka”. Profesjonalni wykonawcy i amatorzy opanowały publiczną przestrzeń, grając otwarte koncerty dla publiczności. Trwało długo oczekiwane XXV Ogólnołotewskie Święto Pieśni i XV Święto Tańca.

Festiwal ten ma już ponad stuletnią tradycję i status Światowego Dziedzictwa UNESCO. Odbywa się raz na pięć lat w tym roku po raz 25.„Podczas stuczterdziestoletniej historii Święta Łotewskiej Pieśni i Tańca staliśmy się potęgą. To wojna, którą Łotwa może wygrać bez broni: wojna chórów” - mówiła minister kultury RŁ Žanete Jaunzeme- Grende podczas inauguracji festiwalu 30 czerwca.

Święto Pieśni dostarczyło sporo niezapomnianych emocji oraz poczucia dumy z naszej ojczyzny Łotwy. Cieszą też bardzo udane występy naszych polonijnych zespołów ludowych - „Jutrzenki” z Rēzekne, „Kukułeczki” z Daugavpils, „Rodaków” z Jēkabpils, „Poloneza” i „Wisły” z Rygi. Chór «Jutrzenka» wykonał obowiązkowy program Święta Pieśni i zakwalifikował się jako jedyny chór polski do występu na głównej świątecznej estradzie w Mežaparks wspólnie z innymi chórami łotewskimi.

Festiwal rozpoczął się w 1873 roku i pod carskim zaborem był rzadką dla Łotyszy okazją do używania własnego języka w miejscu publicznym. Szybko stał się powodem, dla którego stare pieśni łotewskie przekazywano sobie z ust do ust, by uchronić je przed zapomnieniem. Po śmierci cara i komunistycznej rewolucji, 18 listopada 1918 roku, Łotwa ogłosiła niepodległość, ale okazała się ona krótkotrwała. Obok Estonii i Litwy, Łotwa w 1940 roku trafi ła pod okupację ZSRR, w 1941 - pod niemiecką. Ponownie trafi ła pod rządy Moskwy w 1944 roku. W latach okupacji, zgodnie z sowieckimi nakazami, Łotyszy mogli śpiewać w swoim ojczystym języku, ale pod sztandarami Marksa i Lenina. Śpiew ten był wówczas i sposobem na utrzymanie tożsamości narodowej, i metodą twórczego oporu. Sytuacja zmieniła się po 1988 roku, gdy w Europie Wschodniej zaszły wielkie zmiany polityczne. Wówczas także w krajach nadbałtyckich rozpoczęła się «Śpiewająca rewolucja». Także na Łotwie, podczas edycji Święta Łotewskiej Pieśni i Tańca w 1990 roku po raz pierwszy pojawiły się zakazane od dawna łotewskie flagi i pieśni narodowe.

Święto Pieśni i Tańca to najważniejsze wydarzenie kulturalne na Łotwie, unikalne w wymiarze europejskim i światowym. Opiera się ono na tradycji śpiewu ludowego a capella, która z czasem rozwinęła się w przedsięwzięcie multidyscyplinarne. Tradycja ta zachowała się jedynie w Państwach Bałtyckich. Święto jest jednym z najważniejszych elementów łotewskiej tożsamości narodowej.

Święta Pieśni odbywają się co 5 lat w Rydze. Od 1873 roku były organizowane już 24 razy, zarówno w okresie Imperium Rosyjskiego, ZSRR, jak i w czasie niepodległego państwa łotewskiego. Wraz z Ogólnołotewskim Świętem Pieśni i Tańca, raz na 5 lat organizowane są Święta Pieśni i Tańca Młodzieży Szkolnej. W sumie w ruchu organizującym święto zaangażowanych jest 80 tys. dzieci i młodzieży z czterech regionów Łotwy. Tradycja łotewskich świąt pieśni i tańca wraz ze świętami estońskimi i litewskimi w 130. rocznicę pierwszych świąt (1873) w 2003 r. przez UNESCO została uznana za arcydzieło niematerialnego dziedzictwa ludzkości.

W czasie Święta Pieśni odbywają się nie tylko koncerty, ale również zawody, w których wyłaniani są zwycięzcy. Najważniejszą rolę w czasie święta odgrywają chóry i zespoły taneczne.

W okresie pomiędzy świętami pieśni – w ciągu 5 lat odbywają się przygotowania do kolejnych świąt, wybór repertuaru oraz przeglądy zespołów. Zazwyczaj w czasie Święta Pieśni w Rydze organizowany jest pochód uczestników w strojach ludowych. Koncert finałowy odbywa się na estradzie na świeżym powietrzu w Parku Leśnym (Mežaparks) w Rydze.

Początków tradycji organizowania świąt pieśni należy poszukiwać w XIX-wiecznych Niemczech, Austrii i Szwajcarii, w których były one nazywane „Sing Fest” i wiązały się z ruchami narodowo-demokratycznymi w tych krajach. Za ich przykładem w miastach państw bałtyckich zaczęto zakładać kółka śpiewacze i chóry, zaczęto organizować święta pieśni. Na szerszą skalę, święto pieśni, które zgromadziło wszystkie chóry niemieckie z regionu, zostało zorganizowane w Tallinie w 1857 roku, a w 1861 roku w Rydze odbyło się „Bałtyckie Święto Pieśni w Rydze” (das Baltische Sängerfest in Riga). Ideę organizowania świąt pieśni od Niemców Bałtyckich przejął ksiądz i pisarz Juris Neikens, który wiosną 1864 roku zorganizował święto łotewskich chórów męskich w miejscowości Dikļi. W święcie tym udział wzięło 6 chórów ze 120 chórzystami. Po nich organizowano podobne święta w Vidzeme i Kurlandii, a latem 1870 roku zorganizowano kurlandzkie święto pieśni w Dobele z udziałem 400 chórzystów. W XIX wieku, kiedy w Vidzeme i Kurlandii zniesiono pańszczyznę, a dzięki temu, że śpiewów chóralnych uczono w szkołach ludowych, i śpiew odgrywał też ważną rolę w parafiach luterańskich, zrodziły się warunki do rozwoju ruchu łotewskich śpiewów chóralnych. Pieśni ludowe, wcześniej śpiewane tylko na wsi, po niewielkich przeróbkach naniesionych przez kompozytorów łotewskich trafiły do repertuarów chóralnych i stały się siłą, która połączyła chóry łotewskie. Rozwój śpiewów chóralnych na Łotwie odbywał się równolegle z pierwszym odrodzeniem narodowym Łotwy, a śpiew w chórze był sposobem wyrażenia swojej przynależności etnicznej i patriotyzmu. Na początku lat 70. XIX wieku w Rydze założone zostało Ryskie Towarzystwo Łotewskie, które podjęło się organizacji Pierwszego Łotewskiego Święta Pieśni. Święto to odbyło się latem 1873 r. w Rydze. Drugie miało miejsce w 1880 roku. Kiedy Łotwa znajdowała się w składzie Imperium Rosyjskiego, zorganizowano III, IV i V święta pieśni. IV święto pieśni jako jedyne odbyło się w Rydze nie ale w Jelgavie (Mitawa). VI–IX święta pieśni zorganizowano w okresie niepodległej Łotwy. W czasie II wojny światowej święto pieśni nie było organizowane. Następne X–XIX święta odbyły się w czasie okupacji sowieckiej. W 1948 r. w Święcie Pieśni po raz pierwszy wzięły udział zespoły taneczne. Od 1955 r. Święto Pieśni organizowane jest na estradzie w Parku Leśnym.

W tym roku tradycyjne Łotewskie Święto Pieśni stało się okazją do wizyty na Łotwie dyrektor Departamentu Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP Joanny Skoczek. Na Święto Pieśni do Rygi przyjechali również studenci warszawskiej bałtystyki.

W ramach wizyty 7 lipca Joanna Skoczek wzięła udział w oficjalnych uroczystościach związanych z obchodami Święta Pieśni, a także w koncercie finałowym na estradzie w Mežaparku.

„W chórze, który łączy ok. 20 000 chórzystów, czułam się jak w dużej rodzinie, gdzie panuje zgoda, spokój i wiara. Było niezmiernie miło, że my, jako jedyny chór z wielu zespołów mniejszości narodowych, śpiewaliśmy na dużej estradzie i przeżyliśmy niezapomniane chwile. Chyba po raz pierwszy (a uczestniczymy w Festiwalu od 1990 r.) było tak dużo uczestników i widzów. Na każdym koncercie wszystkie miejsca były wykupione, oznacza to, że mieszkańcom naszego kraju są potrzebne takie spotkania, takie koncerty i święto.”

Dyrygent chóru „Jutrzenka”
Bernadeta Geikina-Tolstova


„Biorąc udział oraz obserwując Święto Pieśni największe wrażenie na mnie pozostawił uroczysty przemarsz uczestników. Od czasu do czasu miałam gęsią skórkę, widząc zachwycenie i zadowolenie nie tylko na twarzach uczestników, lecz również - osób stojących na krawędzi chodnika. Ogarnia mnie wielka duma, że nasz polski chór „Polonez” szedł z przodu, przed innymi zespołami różnych mniejszości narodowych; za to, że mój mąż Viktor z dumą niósł plakat chóru „Polonez”; za to, że prezes Klubu Kultury Związku Polaków na Łotwie, Jan Wiśniewski niósł, bliską naszemu sercu, flagę Rzeczypospolitej Polskiej; za to, że my – Polacy na Łotwie – byliśmy częścią tego wielkiego wydarzenia – Święta Pieśni.”

Dagmara Malzuba
Członek chóru mieszanego„Polonez”
Wiceprezes Klubu Kultury
Przydatne strony internetowy o Łotwie i Rydze:
Ceny na Łotwie, noclegi na Łotwie, przewodniki na Łotwie i inna informacja o Łotwie na stronie internetowej www.lotwa.lv
Informacja o stolice Łotwy - Rydze (historia, hotele, galeria zdjęć, turystyka), na stronie internetowej www.orydze.info